Sterilizacija delovnega območja in instrumentov

Dogovorite se za termin

ali nas pokličite

Sterilizacija delovnega območja in instrumentov, ki se uporabljajo v medicini kot v zobozdravniških ordinacijah, je ključen postopek v zagotavljanju higiene. S sterilizacijo namreč preprečimo prenos patogenov ter omogočimo ponovno uporabo medicinskih pripomočkov. Proces sterilizacije odstranjuje vse vrste patogenov, za ta postopek pa se danes uporabljajo medicinski sterilizatorji.

Ena vrsta sterilizatorja je avtoklav, oziroma sterilizator na paro, ki uporablja paro pod visokim tlakom s temperaturo med 130 in 160 °C. Instrumente, ki jih je potrebno sterilizirati, postavimo v komoro avtoklava, kjer jih izpostavimo visokotlačni pari.

Tako obdelani instrumenti so popolnoma sterilni in pripravljeni za uporabo v ordinaciji, pred vsako naslednjo uporabo pa jih ponovno steriliziramo v avtoklavu.

Riviera